Προτεινόμενα Θέματα από την Τράπεζα για την παράγραφο 2.2.7 1η διδακτική ώρα

Διατύπωση Αλγορίθμων, Αλφάβητο, Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Εκφράσεις

Προτεινόμενα Θέματα
Προτεινόμενα Θέματα & Λύσεις

Σχόλια ευπρόσδεκτα

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Υλικό παρουσίασης της παραγράφου 2.2.7 1η διδακτική ώρα

Διατύπωση Αλγορίθμων, Αλφάβητο, Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Εκφράσεις

 Παρουσίαση 2.2.7_1η

Σχόλια ευπρόσδεκτα

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Υλικό παρουσίασης των παραγράφων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6

Μετά και τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος, παρουσιάσεις για τις παραγράφους
2.2.1 Ορισμός αλγορίθμου
2.2.2 Χαρακτηριστικά αλγορίθμου

2.2.5 Αναπαράσταση αλγορίθμων
2.2.6 Δεδομένα και αναπαράσταση τους

 

Παρουσίαση 2.2.1 – 2.2.2 

Παρουσίαση 2.2.5 – 2.2.6 

Σχόλια ευπρόσδεκτα

 

Posted in Ενότητα 2 | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες διδασκαλίας 2015-2016 για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ

Δημοσιεύτηκαν μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 42/2015 του Δ.Σ.) οι επισυναπτόμενες οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα.

Οδηγίες

Posted in ΑΕΠΥ, Οδηγίες | Tagged , | Leave a comment

Πρόταση διδασκαλίας (έκδοση 2.0) και συνοδευτικό υλικό για τις εντολές επανάληψης (2.2.7.4)

Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο του μαθήματος. Η διδακτική πρόταση έχει λάβει υπόψη το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος, το σχολικό βιβλίο, τις οδηγίες διδασκαλίας και τα θέματα της τράπεζας θεμάτων. Έχει διάρκεια 6 διδακτικών περιόδων και στοχεύει στη διδασκαλία των εντολών Όσο … επανάλαβε και Επανάλαβε … Μέχρις_ότου.

Σκοπός είναι να μειωθεί ο χρόνος προσέγγισης των εντολών επανάληψης και η εντολή επανάληψης Για … από … μέχρι που χρησιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων να προσεγγιστεί όταν πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των πινάκων.

Η αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ για την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης, έγκειται στον εκπαιδευτικό, στο σχολικό περιβάλλον και τη δυναμική της ομάδας.

Μπορείτε ελεύθερα να αξιοποιήσετε την πρόταση για την διδασκαλία σας.

Αρχείο διδακτικής πρότασης

Καλή συνέχεια!

Posted in Όσο...επανάλαβε, ΑΕΠΥ, Επανάλαβε...Μέχρις_ότου, Ενότητα 2 | Tagged , , , | Leave a comment

Πρόταση διδασκαλίας και συνοδευτικό υλικό για τις εντολές επανάληψης (2.2.7.4)

Ανανεωμένη πρόταση στο: http://wp.me/p53eX3-64

Posted in Όσο...επανάλαβε, ΑΕΠΥ, Επανάλαβε...Μέχρις_ότου, Ενότητα 2 | Tagged , , , | Leave a comment

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις για το σχ. έτος 2014-2015

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 67/11-11-2014 και 68/18-11-14 του Δ.Σ.) δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα.

Οδηγίες

Posted in ΑΕΠΥ, Αξιολόγηση, Τράπεζα Θεμάτων | Tagged , , | Leave a comment

Θέματα της Τράπεζας Θεμάτων και προτεινόμενες λύσεις τους

Θέματα και Προτεινόμενες Λύσεις, 22.11.2014
(βάσει των τροποποιήσεων της 21ης Νοεμβρίου 2014)

Σχολιασμός θεμάτων της τράπεζας θεμάτων

GI_V_EIY_0_19332sols_GI_V_EIY_0_19332
GI_V_EIY_0_19345sols_GI_V_EIY_0_19345
GI_V_EIY_0_19348sols_GI_V_EIY_0_19348
GI_V_EIY_0_19352sols_GI_V_EIY_0_19352
GI_V_EIY_0_19353sols_GI_V_EIY_0_19353
GI_V_EIY_0_19355sols_GI_V_EIY_0_19355
GI_V_EIY_0_19360sols_GI_V_EIY_0_19360
GI_V_EIY_0_19373sols_GI_V_EIY_0_19373
GI_V_EIY_0_19374sols_GI_V_EIY_0_19374
GI_V_EIY_0_19375sols_GI_V_EIY_0_19375
GI_V_EIY_0_19376sols_GI_V_EIY_0_19376
GI_V_EIY_0_19378sols_GI_V_EIY_0_19378
GI_V_EIY_0_19389sols_GI_V_EIY_0_19389
GI_V_EIY_0_19397sols_GI_V_EIY_0_19397
GI_V_EIY_0_19403sols_GI_V_EIY_0_19403
GI_V_EIY_0_19409sols_GI_V_EIY_0_19409
GI_V_EIY_0_19421sols_GI_V_EIY_0_19421
GI_V_EIY_0_19422sols_GI_V_EIY_0_19422
GI_V_EIY_0_19423sols_GI_V_EIY_0_19423
GI_V_EIY_0_19438sols_GI_V_EIY_0_19438
GI_V_EIY_0_19440sols_GI_V_EIY_0_19440
GI_V_EIY_0_19441sols_GI_V_EIY_0_19441
GI_V_EIY_0_19619sols_GI_V_EIY_0_19619
GI_V_EIY_0_19621sols_GI_V_EIY_0_19621
GI_V_EIY_0_19623sols_GI_V_EIY_0_19623

Posted in ΑΕΠΥ, Τράπεζα Θεμάτων | Tagged , | 1 Comment

Οδηγίες διδασκαλίας για «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ

Δημοσιεύτηκαν μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 64/21-10-2014 του Δ.Σ.) οι επισυναπτόμενες οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν οδηγίες και για το μάθημα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ.

Οδηγίες

Posted in ΑΕΠΥ, Οδηγίες | Tagged , | Leave a comment

Θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Αναρτήθηκαν θέματα στην τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας για τις προαγωγικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014-15 στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των H/Y.
Από αυτά θα κληρώνεται το 50% των θεμάτων των εξετάσεων.

Τα θέματα που αναρτήθηκαν στις 09.11.2014

Posted in Τράπεζα Θεμάτων | Tagged | Leave a comment