Οδηγίες διδασκαλίας 2016-2017 για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ

Δημοσιεύτηκαν μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 35/2016 του Δ.Σ.) οι επισυναπτόμενες οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα.

Οδηγίες

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ, Οδηγίες and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s