Πρόταση διδασκαλίας (έκδοση 2.0) και συνοδευτικό υλικό για τις εντολές επανάληψης (2.2.7.4)

Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο του μαθήματος. Η διδακτική πρόταση έχει λάβει υπόψη το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος, το σχολικό βιβλίο, τις οδηγίες διδασκαλίας και τα θέματα της τράπεζας θεμάτων. Έχει διάρκεια 6 διδακτικών περιόδων και στοχεύει στη διδασκαλία των εντολών Όσο … επανάλαβε και Επανάλαβε … Μέχρις_ότου.

Σκοπός είναι να μειωθεί ο χρόνος προσέγγισης των εντολών επανάληψης και η εντολή επανάληψης Για … από … μέχρι που χρησιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων να προσεγγιστεί όταν πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των πινάκων.

Η αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ για την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης, έγκειται στον εκπαιδευτικό, στο σχολικό περιβάλλον και τη δυναμική της ομάδας.

Μπορείτε ελεύθερα να αξιοποιήσετε την πρόταση για την διδασκαλία σας.

Αρχείο διδακτικής πρότασης

Καλή συνέχεια!

Advertisements
This entry was posted in Όσο...επανάλαβε, ΑΕΠΥ, Επανάλαβε...Μέχρις_ότου, Ενότητα 2 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s