Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις για το σχ. έτος 2014-2015

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 67/11-11-2014 και 68/18-11-14 του Δ.Σ.) δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα.

Οδηγίες

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ, Αξιολόγηση, Τράπεζα Θεμάτων and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s