Διδακτέα-εξεταστέα ύλη Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (2014-2015)

Τροποποιήθηκε η διδακτέα-εξεταστέα ύλη Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλες οι  θεματικές ενότητες εκτός των:
2.2.3   Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων,  Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων
2.2.7.5   Κλήση Αλγορίθμου από Αλγόριθμο
2.2.7.6   Αναδρομή
2.2.9   Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη
2.2.10   Τεκμηρίωση
2.3.3   Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού
3.2   Πληροφοριακά Συστήματα
Για τη θεματική ενότητα 3.1 να γίνει περιγραφή των βασικών λειτουργιών ενός Λ.Σ. με αναφορά στην αναγκαιότητα τους, καθώς και στα Λ.Σ. κινητών συσκευών και σε σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής.

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ, Εσπερινά. Bookmark the permalink.

One Response to Διδακτέα-εξεταστέα ύλη Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (2014-2015)

  1. Πέτρος says:

    Τέλος πάντων τι αλλάζει μεταξύ αυτής της εγκυκλίου και της προηγούμενης; Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τίποτα.

    Σε 27 διδακτικές ώρες των 30-40 λεπτών δεν βγαίνει κανονικά αυτή η ύλη σε εσπερινό. Τα παιδιά στην αρχή θα τρελλαθούν και στην συνέχεια θα τα παρατήσουν.

    Φυσικά το ίδιο ισχύει σε λιγότερο βαθμό όμως και για τα πρωινά σχολεία.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s