Δύο προτάσεις διδασκαλίας για τις παραγράφους 2.2.1 και 2.2.2

Οι παράγραφοι 2.2.1 και 2.2.2, έχουν προσδιοριστεί από το πρόγραμμα σπουδών να δουλευτούν στην τάξη μέσα στο συνολικό πλαίσιο των δέκα διδακτικών περιόδων.

Μπορείτε να δείτε δύο προτάσεις διδασκαλίας.

Η πρώτη έχει διάρκεια δύο διδακτικές περιόδους (1η Πρόταση Διδασκαλίας).
Η δεύτερη έχει διάρκεια μία διδακτική περίοδο (2η Πρόταση Διδασκαλίας).
Μπορείτε ελεύθερα να τις χρησιμοποιήσετε ή να τις τροποποιήσετε για την διδασκαλία σας.

Καλή συνέχεια!

This entry was posted in ΑΕΠΥ, Ενότητα 2 and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s