Σχετικά με το Κεφάλαιο 2.2 και τις παραγράφους 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3

Είναι προτιμότερο για τους μαθητές να ασχοληθούν αργότερα με τα ζητήματα:
(Α)  της παρουσίασης του αλγορίθμου εύρεσης του ΜΚΔ με κωδικοποιημένο τρόπο και
(Β)  της αναλυτικής εκτέλεσής του με τη χρήση πίνακα παρακολούθησης τιμών.

Αυτά τα ζητήματα μπορούν να αναλυθούν σε επόμενες παραγράφους.

Τέλος, η παράγραφος 2.2.3 με τίτλο: «Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων» είναι προτιμότερο να δουλευτεί αργότερα και αφού πρώτα οι μαθητές έχουν εργαστεί σε ζητήματα σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων.

Συνεπώς, η διδασκαλία των τριών παραγράφων είναι σημαντικό να μην διαρκέσει πάνω από δύο διδακτικές περιόδους. Σχετικά μπορείτε να δείτε δύο προτάσεις διδασκαλίας (http://wp.me/p53eX3-1b)

Advertisements
This entry was posted in Ενότητα 2 and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s