Κεφάλαιο 2.1. Ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων – Θεμάτων προς συζήτηση – Δραστηριοτήτων

Στο αρχείο, υπάρχουν ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων – Θεμάτων προς συζήτηση – Δραστηριοτήτων του Κεφαλαίου 2.1.

Ειδικότερα το 4ο θέμα προς συζήτηση:

Μπορεί κάθε χάρτης να χρωματιστεί με τέσσερα χρώματα το πολύ, ώστε οι γειτονικές χώρες να είναι χρωματισμένες διαφορετικά;

μπορεί να προσεγγιστεί μέσω της Δραστηριότητας:
Ο φτωχός χαρτογράφος – Χρωματισμός Γράφων του CS Unplugged:
(http://csunplugged.org/graph-colouring, http://tiny.cc/activity_graph_colouring).

 

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ, Ενότητα 2 and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Κεφάλαιο 2.1. Ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων – Θεμάτων προς συζήτηση – Δραστηριοτήτων

  1. Sarah se says:

    Ευχαριστούμε πολύ! Είναι πολύ βοηθητική η δουλειά σου !!!! Keep going…

    Like

  2. Nassia Papagianni says:

    Στην Ερώτηση “5Β. Η κατανόηση προηγείται της επίλυσης.” θα μπορούσε να είναι λάθος σύμφωνα με την εικόνα 2.7. Σύμφωνα με αυτή, η κατανόηση είναι απλά το πρώτο στάδιο στη διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Κάνω λάθος;;;

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s