Η έννοια πρόβλημα – τι είναι πρόβλημα

Ανατρέχοντας στα σχολικά βιβλία Πληροφορικής:

  • Αράπογλου, Α., Μαβόγλου, Χ, Οικονομάκος, Η., & Φύτρος, Κ., (2006). Πληροφορική Γυμνασίου, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Πανσεληνάς, Γ., Αγγελιδάκης, Ν., Μιχαηλίδη, Α., Μπλάτσιος, Χ, κ.α. (2014). Εφαρμογές Πληροφορικής, Α΄ Γενικού Λυκείου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων-Διόφαντος.
  • Βακάλη Α., Γιαννόπουλος Η., Ιωαννίδης Ν., Κοίλιας Χ., Μάλαμας Κ.,
    Μανωλόπουλος Ι., & Πολίτης Π. (1999). Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων-Διόφαντος.

μπορεί κάποιος να εντοπίσει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του τι είναι πρόβλημα. Οι προσεγγίσεις όμως, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

Στο Γυμνάσιο και την Α Λυκείου, τα βιβλία γράφουν (σελ. 176 και σελ. 45 αντίστοιχα)

Ως πρόβλημα θεωρούμε κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λύση ενός προβλήματος δεν μας είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Στη Γ Λυκείου στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον το βιβλίο γράφει:

Με τον όρο Πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Οι δύο τρόποι περιγραφής του τι είναι πρόβλημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος.

Advertisements
This entry was posted in Ενότητα 2 and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s