Ενότητα 1η, Βασικές Έννοιες, Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών με τη χρήση Εννοιολογικού Χάρτη

Ακολουθεί μία πρόταση διδασκαλίας της 1ης Ενότητας, Βασικές Έννοιες,
Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη.

Η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας έχει προσδιοριστεί από το πρόγραμμα σπουδών για μία (1) διδακτική ώρα.

aepy_part_1_empty_cmap  aepy_part_1_full_cmap

Μπορείτε να δείτε σε καλύτερη ανάλυση τον εννοιολογικό χάρτη μη συμπληρωμένο και συμπληρωμένο και να το χρησιμοποιήσετε για την διδασκαλία σας.

Καλή Αρχή!

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ, Ενότητα 1 and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ενότητα 1η, Βασικές Έννοιες, Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών με τη χρήση Εννοιολογικού Χάρτη

  1. Pingback: Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη. | ΓΕΛ Πληροφορικη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s