Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ» (ΑΕΠΥ)

Το ακόλουθο αρχείο περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ» (ΑΕΠΥ), όπως έχει δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 934/B, 2014).

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ΑΕΠΥ

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ, Πρόγραμμα Σπουδών and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s