Προκήρυξη για τη συγγραφή του βιβλίου «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ»

Το ακόλουθο αρχείο περιλαμβάνει την προκήρυξη ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για τη «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για το νέο μάθημα του Γενικού Λυκείου» με τίτλο «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ» (ΑΕΠΥ).

Προκήρυξη

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s