Βιβλίο «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ» (ΑΕΠΥ)

Εντός των ημερών θα δημοσιευτεί το σχετικό βιβλίο που επιλέχθηκε μετά από αξιολόγηση.

Η μελέτη του προγράμματος σπουδών μπορεί να συνεισφέρει στην πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών.

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s