Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για το νέο βιβλίο «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ»

Το ακόλουθο αρχείο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για το βιβλίο μαθητή του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ» (ΑΕΠΥ).

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Advertisements
This entry was posted in ΑΕΠΥ, Πρόγραμμα Σπουδών. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s