Κεφάλαιο 2.1. Ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων – Θεμάτων προς συζήτηση – Δραστηριοτήτων

Στο αρχείο, υπάρχουν ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων – Θεμάτων προς συζήτηση – Δραστηριοτήτων του Κεφαλαίου 2.1.

Ειδικότερα το 4ο θέμα προς συζήτηση:

Μπορεί κάθε χάρτης να χρωματιστεί με τέσσερα χρώματα το πολύ, ώστε οι γειτονικές χώρες να είναι χρωματισμένες διαφορετικά;

μπορεί να προσεγγιστεί μέσω της Δραστηριότητας:
Ο φτωχός χαρτογράφος – Χρωματισμός Γράφων του CS Unplugged:
(https://classic.csunplugged.org/graph-colouring/).

Posted in ΑΕΠΥ, Ενότητα 2 | Tagged , , | 2 Comments

Οδηγίες διδασκαλίας «Εισαγωγή στις στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ», Σχολικό Έτος 2020-2021

Ανακοινώθηκαν οι οδηγίες για το σχολικό έτος 2020-2021 με αρκετές αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θα ακολουθήσει ανάλυση σε νέο άρθρο.

Οδηγίες 2020-2021

Posted in Οδηγίες | Leave a comment

Ενότητα 1η, Βασικές Έννοιες, Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών με τη χρήση Εννοιολογικού Χάρτη

Ακολουθεί μία πρόταση διδασκαλίας της 1ης Ενότητας, Βασικές Έννοιες,
Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη.

Η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας έχει προσδιοριστεί από το πρόγραμμα σπουδών για μία (1) διδακτική ώρα.

aepy_part_1_empty_cmap  aepy_part_1_full_cmap

Μπορείτε να δείτε σε καλύτερη ανάλυση τον εννοιολογικό χάρτη μη συμπληρωμένο και συμπληρωμένο και να το χρησιμοποιήσετε για την διδασκαλία σας.

Καλή Αρχή!

Posted in ΑΕΠΥ, Ενότητα 1 | Tagged , , | 1 Comment

Το διδακτικό πακέτο του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Το διδακτικό πακέτο του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ.

  • Περιγραφή και στόχοι
  • Διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή/ήτριας, Εμπλουτισμένα HTML/PDF
  • Διδακτικό πακέτο, Βιβλίο PDF

 

Posted in ΑΕΠΥ | Tagged | Leave a comment

Επανάληψη – Εντολή Για 6η Διδακτική Ώρα

Στην 6η διδακτική ώρα παρουσιάστηκε η εντολή Για.

2.2.7.4_Επανάληψη05

Δόθηκε στους μαθητές προς επεξεργασία το 5ο φύλλο εργασίας.

5o Φύλλο Εργασίας

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Επανάληψη – Εντολή Όσο – Εντολή Μέχρις_ότου 4η και 5η Διδακτική Ώρα

Στην 4η διδακτική ώρα επιλύθηκαν οι δραστηριότητες του 3ου φύλλου εργασίας.

3o Λύσεις

Στην 5η διδακτική ώρα επιλύθηκε η άσκηση 34 του σχολικού βιβλίου και η παρουσιάστηκε η εντολή Μέχρι_ότου.

2.2.7.4_Επανάληψη04

Δόθηκε στους μαθητές προς επεξεργασία το 4ο φύλλο εργασίας.

4o Φύλλο Εργασίας

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Επανάληψη – Εντολή Όσο 2η και 3η Διδακτική Ώρα

Παρουσιάση 2η Διδακτική Ώρα

3o Φύλλο Εργασίας

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Επανάληψη – Εντολή Όσο

Επανάληψη – Εντολή Όσο

Παρουσίαση 1ης Διδακτικής Ώρας

Η δημιουργία των σχετικών παρουσιάσεων για τη δομή επανάληψης γίνεται με βάση τα παραδείγματα του σχολικού βιβλίου και της διδακτικής πρότασης που αναρτήθηκε πέρυσι στον ιστότοπο.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Πολλαπλή Επιλογή – Εμφωλευμένες Επιλογές

Πολλαπλή Επιλογή – Εμφωλευμένες Επιλογές

Παρουσίαση

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ωριαία Γραπτή Δοκιμασία

Ωριαία γραπτή δοκιμασία με ύλη από την απλή και σύνθετη επιλογή. Τα θέματα Β και Δ προέρχονται από την τράπεζα θεμάτων. Στις εκφωνήσεις του Β και Δ θέματος έγινε κάποια επεξεργασία όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Ωριαία Γραπτή Δοκιμασία

Posted in Uncategorized | Leave a comment